Datové schránky jinak

Po nekonečných peripetiích s M$ Windows server mi došla trpělivost a povidám: “Ja ti na to kašlu Bille!”

Tak jako asi v hojném počtu škol i my jsme měli klasickou školní síť, tj. windows server a windows (xp, 7) na klientech. Data se sdílela pomocí sdílených složek na serveru, které se automaticky připojovali pomocí skriptu (když zrovna zafungoval). Později jsme zavedli RoamingProfiles - Cetstovní profily a začal konec.

Pro mě jako pro správce to znamenalo řešení neustále se opakujících problémů způsobených nesmírně komplikovaných systémem oprávnění, restrikcí, skriptů a jiných příkazů aplikovaných pomocí kontejneru GroupPolicy. Navíc, po zavedení cestovních profilů někteří učitelé nebyli schopni pochopit, že když mají profil velikosti řádu gigabytů, tak nejen že zahlcují síť při jeho nahrávaní, ale ono nahrávání i trvá.

Při podrobnějším zkoumání způsobu jakým jsou cestovní profily a fungovaní GroupPolicy kontejnerů a zároveň se znalostí jakým podobné mechanismy jsou řešeny v linuxovém světě nemůžete skončit jinak, než s rozhodnutím, že s window$ to dál nejde. Takové rozhodnutí jsem udělal já a našel i podporu pro jeho uvedení v život. Jediným požadavkem bylo “Prosim tě, ať to funguje aspoň tak jako doteď …”

První věcí, kterou jsem proto musel udělat, byl seznam služeb, které windows server vykonával. Ono, moc jich pravda nebylo. Sloužil jako:

První 3 služby jsou na linuxovém server otázkou lusknutí prstu. Ale ta poslední, to je záludný oříšek. Ale (jak se praví v 1 reklamě) mně se ho podařilo rozlousknout . Řešením je totiž samba 4, která (na rozdíl od verze 3) implementuje funkcionalitu M$ active directory. Má to však 1 háček. Je zatím ve vývoji. Vývoj však dospěl už tak daleko, že služby, které jsme využívali na M$ serveru, implementuje. Tudíž jsem se rozhodl ji použít. Nainstaloval jsem, přemigroval. Tady stojí za zmínku mechanismus migrace. Ten se díky tomu, že samba4 server můžete pripojit do sítě jako tzv. záložní domenový kontroler (backup domain controller, BDC) smrskne pouze na konfiguraci BDC Ten si pak “natáhne” obraz primárního kotroleru PDC - window$ serveru, který se následně odpojí. Samba 4 BDC se pak překonfiguruje na PDC a migrace je hotova.

Nebudu zastírat, že celý proces není úplně takto hladký. Je doprovázen absencí dokumentace samba 4, pročítáním různých diskusí, studováním instrukážních videí, pokusů a omylů. Další nevýhodou je absence managementu tiskáren.

Kvůli těmto nedostatkům jsem byl nucen zprovoznit jiný počítač. který tiskárny měl menežovat. Nebylo už třeba, aby to byl windoze server, takže jsem rozjel XP. Na linuxu zbylo ještě dostatek výkonu tudíž XP běžel jako virtuální stroj pod qemu virtulalizací. Vše šlapalo dokud se ke slovu nedostali Bakaláři a jejich webová část. Protože není způsob, jak je rozchodit jinde než na suvereně nejhorším webovém serveru na světě = M$ IIS, musel jsem do virtuální mašiny nainstalovat windoze server. Udělal jsem tak. Po zkušenostech s WinVista resp. 7 jsem zvolil jsem Win2003 s tím, aby nebyl tak “žravý” jako jeho následníci. A ouha! Bakaláři potřebují vyšší verzi IIS, co teď? Po chvíli googlení jsem se dozvěděl že IIS je součást windoze server a NEJDE upgradovat samostatně ale musí se upgradovat CELÝ windoze!

Po spršce nevybíravých sprostých slov jsem nainstaloval windoze 2008. Po pár týdnech provozu jsme museli provoz ve virtuálu ukončit a přemigrovat vše na fyzicky stroj. Skvadra windoze + IIS + bakaláři je totiž neuvěřitelně žravá záležitost. Ale o tom jindy.

Do budoucna bych rád vyzkoušel a nasadil prostředí postavené kompletně na linuxu. To znamená stanice na linuxu, uživatele a jejich data na serveru přístupná přes NFS (tzn. žádné kopírování CELÝCH profilů). Sdílení tiskáren, management uživatelů, to vše vyřešené, bezproblémové, 1000x otestované na univerzitách a jiných linuxových světech. Jediné s čím mohou být problémy jsou výukové programy, které nejsou vyráběny multiplatfomě a fungují jen na windoze a které nefungují pod wine emulátorem. Největším probémem však budou samotní uživatelé. Učitelé, ředitelé, vedoucí jídelen. Ze zkušenosti vím, že na jakoukoliv změnu reagují negativně.

Byl bych rád, kdybych zjistil, že podobný plán nebo už realizaci mají i jinde a mohla tím začít spolupráce. Pakliže tomu tak je, napište mi prosím. Díky

informační systémylinuxškola
Netlify CMS ~ May 18 cms,github

I have discovered Netlify CMS, great CMS application for statically generated webs. It’s build with react and redux (pitty, I prefer MobX, but :), is modularized, already has build in support for github-pages based web and most important is fact that it can be compiled and the resulting files can put next to your pages and be served as another page of your web.

Samba with SQL backend ~ Feb 06 samba,sql

After long period I have finished another version of eduit project. It uses SQL database as user storage because I believe that LDAP is pain in .. Server uses libnssmysql for user SAM, but samba has its own user backend, FUUU!

Tus.IO resumable file uploads with angular ~ Jan 11 node,angular

Last week I had a special task. I had to implement file uploading. Well, you might say, what is so special about that? So, I has to be able to upload huge files (GBs) in reliable and background manner. I use angular.js for the client side so I searched for a solution that has no dependency (like JQuery).

Migration of postgres 8.4 to 9.1 ~ Nov 04 postgresstips

Yesterday I have upgraded postgress server packages on my server. It has not started anymore so I have begun searching why. The log told me that I use data created for old version of postgress. So the migration journey begun.