Printrbot - 3d tiskárna z kickstarteru

Na víkend přijel čert, clověk na tyhle hračičky jako stvořený, a ja jsem mu ukázal svoji novou 3d tiskárnu Printrbot, kterou jsem nedávno dal dohromady a kterou jsem ještě pořádně nevyzkoušel.

Hotový printrbot od Brooka Drumma

Co je to 3d tiskárna asi nemá cenu popisovat, pro zájemce je tu wiki. Printrbot je derivátem reprap tiskáren, opensource a openhardware přístrojů, které se dokáží “replikovat”. Díky tomu, že jsou open source/hardware se kolem nich utvořila komunita lidí, kteří je dále rozvíjí.

To je případ i printrbotu, který je dílem američana Brooka Drumma. Brook využil portálu kickstarter, který umožňuje prezentovat projekt shromáždit počáteční kapitál ve formě “zástavy”. Pokud se shromáždí dostatečný obnos, je projekt odstrartován a peníze reálně vyinkasovány od zástavců - pledgers. Pokud je shromážděný obnost nedostatečný, k inkasu nedojde a projekt se nerozbíhá. Za své peníze pledgers dostávají nejaké upomínkové předměty s motivem projektu a nebo vlastní výrobek, kterého se projekt týká (třeba printrbot :). To záleží od velikosti obnosu, který se rozhodnete zastavit.

Zpátky ale k našim pokusům. Říkal jsem čertovi, že jsem zkoušel tiskout, ale že se mi nepřichytí 1. vrstva na podklad - heatbed, protože je málo horký. Přednastavená teplota je 110°C, ale tam se ale nikdy nevyšplhala, po 10 minutovém čekání jsem měl 85°C a nárust 1°C za x minut. Měl jsem podezření, že do něj jde málo proudu. Po chvilce debatování, jsme zkusili tiskout bez horkého heatbedu ale s oboustranou lepící páskou. A ejhle! Dobrá věc se podařila. Funguje to. Zatím je přesnost malá, ale pokusy budou pokračovat. Tady je záznam z tisku prvního výrobku …

Happy printing!

3D print
Netlify CMS ~ May 18 cms,github

I have discovered Netlify CMS, great CMS application for statically generated webs. It’s build with react and redux (pitty, I prefer MobX, but :), is modularized, already has build in support for github-pages based web and most important is fact that it can be compiled and the resulting files can put next to your pages and be served as another page of your web.

Samba with SQL backend ~ Feb 06 samba,sql

After long period I have finished another version of eduit project. It uses SQL database as user storage because I believe that LDAP is pain in .. Server uses libnssmysql for user SAM, but samba has its own user backend, FUUU!

Tus.IO resumable file uploads with angular ~ Jan 11 node,angular

Last week I had a special task. I had to implement file uploading. Well, you might say, what is so special about that? So, I has to be able to upload huge files (GBs) in reliable and background manner. I use angular.js for the client side so I searched for a solution that has no dependency (like JQuery).

Migration of postgres 8.4 to 9.1 ~ Nov 04 postgresstips

Yesterday I have upgraded postgress server packages on my server. It has not started anymore so I have begun searching why. The log told me that I use data created for old version of postgress. So the migration journey begun.